Próba syntezy twórczości Brunona Schulza?

Schulz. Przewodnik Krytyki Politycznej - praca zbiorowa

Przewodniki Krytyki Politycznej to seria książek poświęconych aktualnym problemom społecznym i politycznym. Na ich kartach gościły już takie tematy jak: ekologia, edukacja czy zdrowie. Ale to także seria, której spektrum tematyczne jest znacznie szersze – oprócz wybranych zagadnień problemowych związanych z aspektami społeczno-politycznymi, porusza również problematykę związaną z wybranym artystą, filozofem bądź pisarzem. Ponadto „prezentuje wybrane zagadnienie lub dorobek twórcy, wyznaczając całościową i oryginalną perspektywę rozumienia danej tematyki” – jak można przeczytać w opisie definiującym termin „przewodnik”, znajdującym się na końcu każdej książki wchodzącej w skład serii. Omawiany przeze mnie tom poświęcony jest twórcy wyjątkowemu, którego literackie dzieło to niespełna dwa zbiory opowiadań (nie licząc form eseistycznych i listów), a mimo to posiadającemu niezwykle bogatą recepcję, obejmującą nie tylko opracowania filologiczne i krytycznoliterackie. Twórcą tym jest Bruno Schulz. Opierając się na stwierdzeniu, że przewodnik ma za zadanie wyznaczyć całościową oraz oryginalną perspektywę rozumienia danej tematyki, nie sposób nie zadać pytania, czy Przewodnik Krytyki Politycznej w odniesieniu do Schulza taką perspektywę faktycznie prezentuje?

 

Więcej w linku:

http://literatki.com/10462/proba-syntezy-tworczosci-brunona-schulza-przewodnik-krytyki-politycznej